دوشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۹

اولین

امروز آخرین روز از هفته ی دهمه که اینجا هستم
اولین شب اقامتم تو خونه ای که خودم انتخابش کردم.
دوستش دارم.
یلدا هم اولین شب اقامتش تو اتریش رو می گذرونه.
دوستش دارم.
شروعی برای هردومون، دور، با تمام عشق، با تمام سختی.